NAĐI
En  |  Sr

Cultural Events.

P esumnjivo je da je kultura jedna od najbitnijih, ako ne i najbitnija karakteristika čoveka i ljudskog društva uopšte. Završna i najpoželjnija faza u razvoju ličnosti unutar vlastitog kulturnog sistema je postizanje najveće moguće autonomije i stvaralačke slobode, iz čega proizilazi stvaranje novih simbolističkih, kulturnih vrednosti. Podržavamo proces u kojem se nove ideje, ponašanja, tehnologije i verovanja prenose s osobe na osobu, s grupe na grupu ili s društva na društvo, jer smo deo sveta.
Choosing the right agency
SVA PRAVA ZADRŽANA - PROFILE - YEAR 2011. POLITIKA PRIVATNOSTI