NAĐI
En  |  Sr

CRM u sektoru finansijskih usluga.

Bryan Foss, Merlin Stone: CRM in Financial Services
Praktičan vodič za uspešno uspostavljanjesistema upravljanja odnosima sa klijentom (CRM).
CRM in Financial Services Cena knjige sa PDVom je:
103 eur – u dinarskoj proptivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan fakturisanja.
Knjigu možete kupiti u prostorijama naše firme Petra Lekovića 24a, Beograd.
O autorima:
Bryan Foss Gospodin Bryan Foss – uz Prof. dr Merlin Stone-a, jedan od vodećih eksperata u oblasti CRM u Velikoj Britaniji i nazaslužnijih ljudi za vrtoglavi rast IBM-a, osnivač Foss Initiatives Limited, izvršni direktor The UK Government Department for Work & Pensions, konsultant Customer Essential i predavač na mnogim fakultetima.
Prof. Merlin Stone Prof. dr Merlin Stone – jedan od vodećih i najiskusnijih konsultanata i predavača iz oblasti CRM i database marketinga u Velikoj Britaniji. Gospodin Stone je redovni profesor Marketinga na Surrey European Management School i University of Surrey, gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Velikoj Britaniji, consultant IBM-a, suosnivač Institute of Direct Marketing, I partner na Institute of Marketing, direktor Nowell Stone LTD i WCL.
O knjizi:
U poslednjih pet godina, CRM predstavlja jednu od vodećih oblasti na koje se fokusira menadžment kompanija iz oblasti finansijskih usluga širom sveta i predviđa se da će tako biti u narednih par godina. Međutim, mnoge kompanije se danas dosta muče sa svojim internim CRM sistemima i veoma često nisu sigurne da li je sistem efektivno postavljen. Takođe, mnoge kompanije iz oblasti finansijskih usluga se suočavaju sa značajnim slabostima u nekim od sledećih oblasti – analiza tržišta, postavljanje marketing strategije, upravljanje distribucionim kanalima, razumevanje potrošačeve perspektive, merenje satisfakcije potrošača, itd. U ovoj knjizi se daje čitav niz sugestija o tome kako kompanija može da poboljša sopstveni CRM i ostvari predviđeni povraćaj na investicije. Ova temeljno napisana knjiga proistekla iz velikog znanja, iskustva i konkretnih istraživanja autora, predstavlja nezamenljivi vodič različitim nivoima menadžmenta, bez obzira da li projektuju CRM sistem u svojoj kompaniji ili su odgovorni za njegovu uspešnu implementaciju.
SADRŽAJ KNJIGE:
DEO I – GDE SMO TRENUTNO U UPRAVLJANJU ODNOSIMA SA KLIJENTIMA?
 • o Stanje CRM-a u finansijskim uslugama u Velikoj Britaniji: Obećanja naspram realnosti
 • o Nejasne tendencije u Evropi i Južnoj Africi
 • o Procena kvaliteta upravljanja odnosima sa klijentima u sektoru finansijskih usluga
DEO 2 – KAKVO JE TRENUTNO STANJE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U FINANSIJSKIM USLUGAMA?
 • Uticaj elektronskog poslovanja na upravljanje korisnicima finansijskih usluga: pregled
 • Uticaj elektronskog poslovanja na tržišne učesnike i marketing finansijskih usluga
 • „Strategija elektronskog poslovanja“ ili samo „Poslovna strategija“
 • Upravljanje marketingom u elektronskom svetu
 • Uticaj elektronske trgovine na strategiju: Studije slučaja u Velikoj Britaniji
 • Virtuelna i direktna primena CRM-a u filijalama – studija slučaja iz Holandije
DEO 3 – SITUACIJA U SEKTORU FINANSIJSKIH USLUGA
 • Sektor životnog i penzionog osiguranja: situacija u Velikoj Britaniji u poređenju sa ostalim zemljama
 • Trendovi CRM-u u osiguranju
 • Evolucija CRM-a u bankarstvu
 • Primena CRM-a u investicionom bankarstvu i ostalim finansijskim tržištima
DEO 4 – RAZUMEVANJE KLIJENATA
 • Kako najbolje iskoristiti bazu potrošača/klijenata
 • Značaj i merenje zadržavanja postojećih klijenata
 • B2B segmentacija na finansijskim tržištima
DEO 5 – SISTEMI I PODACI
 • Strateška IT pitanja u finansijskim uslugama
 • Postizanje ROI na osnovu sistema elektronskog poslovanja u finansijskim uslugama
 • Upravljanje podacima - pomeranje od klasičnog CRM-a ka upravljanju odnosima sa klijentima uz pomoć elektronskog poslovanja
DEO 6 – RIZIK I UDOVOLJAVANJE POTROŠAČIMA
 • Upravljanje klijentima u svetu rizika
 • Usluživanje klijenata, upravljanje žalbama i udovoljavanje zahtevima potrošača
 • Zaštita podataka
 • Pranje novca
DEO 7 – KANALI I LANAC VREDNOSTI
 • Upravljanje klijentima u retail bankarstvu
 • Uticaj elektronskog poslovanja na ponuđače finansijskih usluga i njihove posredničke odnose na tržištu Velike Britanije
 • Rekonstruisanje lanca vrednosti – Studija usluga osiguranja imovine i osiguranja od nesrećnog slučaja
 • Direktno osiguranje
 • CRM partnerstvo između banaka i osiguranja u praksi – studija slučaja
 • Upravljanje klijentima pomoću elektronske pošte
DEO 8 – IMPLEMENTACIJA
 • Upravljanje vrednošću u elektronskom poslovanju
 • Implementacija CRM-a
 • Motivisanje osoblja da upravlja klijentima
SVA PRAVA ZADRŽANA - PROFILE - YEAR 2011. POLITIKA PRIVATNOSTI